تسنیم/ در حاشیه گرانی مرغ و تخم مرغ و سبد غذایی قشر ضعیف‌ هر روز خالی‌تر می‌شود