فرارو/ حضور لوتی ها در مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی