خبرآنلاین/ تصور غلط بازگشت به شرایط عادی پیش از کرونا و عدم استفاده برخی مردم از ماسک