میزان/ صالحی امیری، نصراله سجادی سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک، هادی ساعی و بهداد سلیمی با حضور در فدراسیون‌های ورزشی با مسئولین این فدراسیون‌ها دیدار و گفتگو کردند.