جماران/ تظاهرات کنندگان معترض به تبعیض نژادی در «بالتیمور» در نزدیکی واشنگتن، پایتخت آمریکا مجسمه «کریستوف کلمب» را به زیر کشیدند و آن را به بندرگاهی انداختند. از کلمب به عنوان کاشف آمریکا یاد می ‌شود. و تاریخ بنای این مجسمه به سال 1984 بر می گردد. مجسمه کریستف کلمب در حالی توسط معترضان واژگون شد که آمریکایی ها در حال برگزاری جشن «روز استقلال» این کشور بودند و همزمان که معترضان این مجسمه را به آب می انداختند آتش بازی هایی اطراف این شهر برگزار می شد.