ایرنا/ نشست مدیران ارشد وزارت امور خارجه با معاون اول رییس جمهوری و جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی روز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.