ایرنا/ به دامداران کوه‌نشین مازندرانی که در دامنه‌های شمالی رشته‌کوه البرز زندگی می‌کنند گالِش گفته می‌شود. در بام شرقی مازندران، روستایی است که به روستای فیلبند معروف است که گالش های منطقه ییلاق خود را در تابستان در این منطقه پشت سر میگذارند.