مشرق/ پس از شیوع ویروس کرونا در یمن، سبک زندگی شکل تازه و جدیدی به خود گرفته است. ماسک، دستکش و شیلد به پوشش مردم اضافه شده است.