ایسنا/ تصویری جالب از ماسک زدن یک کودک
عکس: مجید خواهی