مشرق/ صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور برگزار شد.