میزان/ عکس‌های خبری برتر روز از نگاه خبرگزاری‌های دنیا را در این گزارش مشاهده می‌کنید.