ایسنا/ در دولت های گذشته احداث مجموعه های ۱۵ هزار نفری در بیشتر استان های کشور عملیاتی شد و به بهره برداری رسید اما اینکه این مناطق دارای تیم فوتبال و رشته های مرتبط که بتوانند از این ورزشگاه های استفاده بهینه داشته باشند اتفاقی بود که بعد از ساخت آنها در ذهن متولیان ورزش شکل می گرفت. مفتح همدان یکی از این مجموعه های ورزشی که با صرف هزینه های بالا الان فقط به زمین تمرینی برای دو تیم دسته دومی پاس و شهرداری تبدیل شده و با وجود داشتن پیست تارتان و سایر امکانات جانبی تقریبا بلااستفاده مانده است.