آخرین خبر/ امام علی (ع): لباسی زیباتر از سلامتی نیست
غررالحکم، ج ۶، ص ۳۸۰