مشرق/ صدها میلیون کودک در سراسر جهان در قرنطینه هستند، وضعیتی که بر تحصیل و آموزش و سلامت روانی آنها اثر می‌گذارد.