مشرق/ روزمرگی‌های یک محیط بان نوشت: استتار جوجه های تیهو منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو در کردستان

عکس از: محیط بان فیروز پاکروان