تسنیم / نخست‌وزیر ارمنستان دقایقی پیش در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.

هوک آبراهامیان نخست‌وزیر ارمنستان صبح امروز دوشنبه پس از ورود به تهران در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.

در این مراسم نخست‌وزیر ارمنستان و معاون اول رئیس‌جمهور پس از نواخته شدن سرود دو کشور از گارد احترام حاضر در مجموعه سعدآباد سان دیدند.

در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و علی جنتی وزیر ارشاد حضور داشتند.