آخرین خبر/ خاطرات جالب از رفتارهای سردار شهید همدانی از زبان پسرش در برنامه فرمول یک را بشنوید و ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید