آخرین خبر/ میرسلیم از هدف خودش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید