آخرین خبر/ کنایه سیدحسن خمینی به نشست ضدایرانی ورشو را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید