تسنیم/ گزارشی با عنوان مدل روسیه در دوران تحریم و تشکیل وزارت بازرگانی در ایران را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید