فرارو/توییتر پلیس عمومی لبنان تصویری از نزار زکا (سمت چپ تصویر) شهروند لبنانی و ژنرال عباس ابراهیم رئیس پلیس عمومی لبنان در داخل هواپیما و در راه بیروت منتشر کرده است. بر اساس این توییت قرار است پس از رسیدن به لبنان به دیدار میشل عون رئیس جمهور لبنان برود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید