آخرین خبر/ بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از دستاوردهای نوین پدافندی ارتش را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید