آخرین خبر/ پاسخ قاضی مسعودی مقام به ادعای هادی رضوی متهم بزرگ بانک_سرمایه را ببینید. کیفر خواست جدید برای مدیر عامل اسبق بانک سرمایه و پرونده جدید پتروشیمی ها صادر شد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید