آخرین خبر/ نخست وزیر ژاپن: اینجانب خیلی دوست دارم شماها را دوباره ببینم و مطمئن هستم در آینده نه چندان دور چنان فرصت فراهم خواهد شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید