فارس/ جمعی از بازنشستگان کشوری با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.

جمعی از بازنشستگان کشوری صبح امروز (سه شنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع کنندگان خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید