فارس/ زاکانی در مناظره با تاجزاده: بجز وزیر اطلاعات که امنیتی نیست، بقیه کابینه روحانی دست امنیتی‌ها است!
"انتخابات آزاد"ی که تاجزاده دنبال می‌کند، قرار است محصولش نجفی و امثال نجفی باشد!؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید