ایسنا/ معاون اول رئیس‌‌جمهور گفت: درست نیست که کسی بگوید از راهکارمان برای فروش نفت استقبال نشد، ما از همه پیشنهادها استقبال کردیم به جز افرادی که فکر می‌کردند به بهانه تحریم، بابک زنجانی در کشور راه بیندازند. فریادها، فریادهای بابک زنجانی است. من خودم گفته‌ام هر کس راهکاری برای فروش نفت دارد ارائه دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید