آخرین خبر/ گزارشی درباره اتهامات مضحک علیه ایارن در حمله به آرامکوی عربستان را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید