k ٤.٦
١٣

تسنیم/ پاسخ های جالب مدیران مسئول روزنامه های #شرق، #اعتماد و #آفتاب_یزد به یک سوال درباره حضور زنان در ورزشگاه.

چرا قبلا مخالف بودید و حالا موافق شدید!؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید