فارس/ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزاری انتخابات در بولیوی و پیروزی مجدد مورالس را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات دموکراتیک و فراگیر ریاست جمهوری در بولیوی و پیروزی مجدد «اوو مورالس» به عنوان رئیس جمهور این کشور را به دولت و ملت کشور دوست بولیوی تبریک گفت و برای آنان سعادت و بهروزی روزافزون آرزو کرد.

به گزارش فارس، براساس آمار جدید کمیته عالی انتخاباتی بولیوی» (TSE) «اوو مورالس» رئیس جمهور فعلی این کشور آرای لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید