صدا و سیما/ معاون وزیر امور خارجه در مسکوبا بیان اینکه هیچ کسی در حسن نیت ایران در حفظ برجام تردید ندارد، گفت: ایران به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت داده و اگر شرایط تغییر نکند، در مسیر کاهش تعهدات حرکت خواهیم کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید