آخرین خبر/ اعضای هیئت دولت در ظهر بیست و نهم ماه و در حیاط پاستور به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ دادند.

علت گران شدن بنزین، خبر خوش برای بیماران پروانه‌ای و تامین سوخت برای کشاورزان و دامپروران بخشی از موضوعاتی بود که اعضای هیئت دولت درباره آن‌ها صحبت کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید