آخرین خبر/ کارشناس صداوسیما: امارات خرج کرد تا به سرمایه گذاران بگویند قطر در لیست موشکی ایران است و نه امارات.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید