آخرین خبر/ رئیس جمهور گفت: اروپایی ها به دنبال بند 36 برجام و اجرای مکانیسم ماشه بودند اما ظرف چند هفته آینده هیچ اتفاقی نمی‌افتد. آقای بورل گفت برای مدت نامعین این روند را تعلیق کردیم لذا نه ماشه‌ای در کار است و نه در ماه‌های آینده خبری خواهد بود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید