آخرین خبر/ روحانی: ما نامی از شورای نگهبان نبردیم تا حالا بلکه صحبت از ناظران کردیم. انتقاد هم که اشکالی ندارد. اگر می‌خواهیم همین را هم تعطیل کنیم. به عنوان رئیس جمهور موظفم نقض قانون اساسی را اطلاع دهم. متولی قانون اساسی و بالاتر از ناظر و مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور است. کاش ما هم مثل شورای نگهبان، فقط ناظر بودیم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید