آخرین خبر/ روحانی: امیدوارم با تلاش مضاعف وزیر کشور در سال ۱۴۰۰ کل مراحل انتخابات الکترونیکی برگزار شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید