آخرین خبر/ حسین حقیقی خواننده در صف رای گیری می خواند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید