فارس/ سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: رای‌گیری از مشارکت‌کنندگان تا ساعت ۲۳ در کل کشور تمدید شد و در حوزه‌هایی که مراجعه‌کننده ندارند، شمارش آرا آغاز می‌شود.
سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: رأی‌گیری تا ساعت ۲۳ کل کشور تمدید شد و در حوزه‌هایی که مراجعه‌کننده ندارند رای‌گیری پایان می‌یابد و شمارش آرا آغاز می‌شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید