آخرین خبر/ گفتگو صریح و بی پرده با مسئول ستاد اجرای فرمان امام (ره) که در زمان های حساس کشور و با تمام ظرفیت پا کار هستند؛ از ممانعت آمریکایی ها برای ورود ماسک به ایران تا تولید روزانه 3 میلیون ماسک به همت ستاد اجرایی فرمان امام را در این گفت و گو می‌بینید و می‌شنوید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید