فارس/ مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تعطیلی مجدداً جلسات خود را از سر گرفته اما برای پایان دادن سریع به غائله کرونا نیاز است که مجلس به صورت مستمر فعالیت خود را ادامه و با ورود صحیح در عرصه قانون گزاری و نظارت دقیق بر عملکرد اجرایی دولت به بازگشت آرامش به کشور کمک کند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید