فارس/ ربیعی سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت به همه تصمیمات مجلس احترام می‌گذارد افزود: اعضای هیأت دولت هیچ دخالتی در اینکه چه کسانی در مجلس و در چارچوب کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه قرار بگیرند نخواهند کرد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید