خبرآنلاین/ واکنش شهردار تهران به تصویر حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می کنید.