آخرین خبر/ محمدعلی صمدی پژوهشگر حوزه مقاومت در برنامه مثبت مکث می‌گوید رضاخان به شهید مدرس می‌گفت پا روی دم من نگذار، مدرس به او گفت حدود دم شما باید مشخص شود، چون هر جا دست می‌گذارم دم شما آنجاست، حالا قضیه ایران و اسرائیل هم همین است، جمهوری اسلامی که کاری با دیگران ندارد، منتها ۴۰ سال است آنها در امور ما دخالت می‌کنند و هر جا وارد می‌شویم می‌گویند باید جلوی ایران را گرفت.