تسنیم/ در این دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه قدس، فرمانده ارتش، فرمانده سپاه، فرمانده هوافضا سپاه، فرمانده نیروی انتظامی حضور داشتند.