آخرین خبر/ الحاق بیش‌ از 100 شناور تندرو به نیروی دریایی سپاه را مشاهده می‌فرمایید.