صدا و سیما/ طارق العیسمی: این فرمانده محبوب ما هوگو چاوز بود که به ما آموخت که به فراتر از شمال (آمریکا) و به سایر ملت های برادر، مانند ایران، چین و روسیه، نگاه کنیم. اما من درباره ایران صحبت می کنم زیرا این یک رابطه برادرانه است که طی سالهای زیادی شکل گرفته است.
از اینجا، از دریای کارائیب، از طرف همه به ایران می گوییم، برادران عزیز، از همبستگی شما، شجاعت شما و دلاوری شما متشکریم.