آخرین خبر/ محسن رهامی گفت: آرمان عدالت امام به تدریج فراموش شده است. آقایانی که در شورای عالی اصلاحات یا مجموعه شورای هماهنگی اصلاحات هستند تهران‌نشین هستند. در تهران می نشینند و برای سیستان و بلوچستان و کردستان و غیره نسخه می پیچند. اکثراً اصلاح طلبان تهران خانه ها، هیئت ها و جلسات آنها تقریباً از حدود همت به بالا و بلکه از صدر به بالاست.