آخرین خبر/ رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات در مورد عملکرد مجلس ششم گفت: بیشتر به سمت مسائل کلان ملی اگر می رفتن بهتر بود.