آخرین خبر/ چینش احزاب مختلف کشور در مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا دوره یازدهم را در این ویدئو می‌بینید. در هر دوره از مجلس، احزاب کشور صاحب چند کرسی شده اند؟

منبع: نما گراف