صدا و سیما/ یادگار شهید کاظمی از رفاقت قلبی پدر با حاج قاسم می گوید؟ رمز جاودانگی آنها چیست ؟